Nové způsoby společného postupu v případě nedostatku pracovních sil a kvalifikovaných pracovníků

Autor: Federica Tondo, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 24. listopadu 2022 24.11.2022

Evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti zveřejnila 4. listopadu nový dokument o tom, jak mohou veřejné služby zaměstnanosti a jejich partneři pracovat na posilování odolnosti trhu práce a uspokojování měnících se potřeb zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání: “Společné řešení nedostatku pracovních sil a dovedností, příprava na budoucí evropský trh práce”.

Tento dokument uvádí konkrétní příklady, které byly zmíněny na konferenci zúčastněných stran sítě PES v roce 2022.

Konference se soustředila na tři klíčové a důležité otázky:

Studie upozorňuje na naléhavost nedostatku pracovních sil a kvalifikace a na “desetiletý nárůst” míry volných pracovních míst. Mezi hlavní důvody patří významné překážky na trhu práce způsobené jak krátkodobými (jako je COVID-19), tak dlouhodobými problémy (např. dvojí digitální a ekologická transformace).

Výzkum také zdůrazňuje potřebu mnohostranných intervencí ze strany celé sítě subjektů na trhu práce, včetně základní odborné přípravy pro zaměstnatelnost, zvyšování kvalifikace, rekvalifikace a udržení pracovníků, lepšího náboru, ale také významného přerozdělování pracovních sil.

© Evropská komise

© Blue Planet Studio – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.