Nové způsoby společného řešení nedostatku pracovních sil a dovedností

Autor: Federica Tondo, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 24. listopadu 2022 24.11.2022

Evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti zveřejnila dne 4. listopadu nový dokument o tom, jak mohou VSZ a jejich partneři pracovat na budování odolnosti trhu práce a uspokojení vyvíjejících se potřeb zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání: „Společně řešit nedostatek pracovních sil a dovedností, příprava na budoucí evropský trh práce“.

Tento dokument uvádí konkrétní příklady, které byly zdůrazněny na konferenci zúčastněných stran sítě VSZ v roce 2022.

Konference se zaměřila na tři klíčové strategické priority:

Studie zdůrazňuje naléhavost nedostatku pracovních sil a dovedností spolu s „desetiletým nárůstem“ míry volných pracovních míst. K hlavním důvodům patří významná narušení trhu práce z krátkodobého hlediska (jako je COVID-19) i dlouhodobých problémů (např. souběžná digitální a ekologická transformace).

Výzkum rovněž zdůrazňuje potřebu mnohostranných zásahů sítě aktérů na trhu práce, včetně základní odborné přípravy v oblasti zaměstnatelnosti, prohlubování dovedností, rekvalifikace a udržení pracovníků, zvýšeného náboru, ale také významného přerozdělení pracovních sil.

© Evropská komise

© Blue Planet Studio – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.