Nový krok k cílům digitální dekády: v platnost vstupuje politický program 2030

Autor: Evropská komise Publikováno: 16. ledna 2023 16.01.2023

V platnost vstoupil politický program Digitální dekáda 2030: Evropský parlament, členské státy a Komise poprvé společně stanovily konkrétní cíle ve čtyřech klíčových oblastech digitálních dovedností.

Mezi evropskými orgány a členskými státy bylo dosaženo zásadní politické dohody ve čtyřech klíčových oblastech, jako jsou digitální dovednosti, infrastruktura včetně konektivity, digitalizace podniků a on-line veřejné služby.

Aby bylo možné posoudit pokrok a stanovit kritéria pro dokončení do roku 2030, jsou cíle doplněny již zahájeným procesem cyklické spolupráce.

Jaké jsou cíle programu?

Až do roku 2030 budou členské státy EU ve spolupráci s Evropským parlamentem, Radou EU a Komisí utvářet své digitální politiky tak, aby dosáhly cílů ve čtyřech oblastech:

Cíle tohoto politického programu zahrnují zajištění bezpečných a zabezpečených digitálních technologií, konkurenceschopné on-line prostředí pro malé a střední podniky, bezpečné postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti, spravedlivý přístup k digitálním příležitostem pro všechny a rozvoj udržitelných inovací účinně využívajících energii a zdroje.

„Technologie bude hrát stále důležitější úlohu v našich společnostech a v našem životě. Díky monitorovacímu mechanismu máme nyní konkrétní cíle, jak zajistit, aby digitální technologie fungovaly ve prospěch všech lidí a podniků,“ prohlásila Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně programu Evropa přizpůsobená digitálnímu věku.

Projekty pro více zemí

Pro dosažení digitálních cílů a uskutečnění digitální transformace do roku 2030 mají zásadní význam rozsáhlé projekty. Členské státy budou spojovat různé zdroje a úzce spolupracovat prostřednictvím projektů zahrnujících více zemí s cílem rozvíjet digitální schopnosti, které by samy o sobě jen obtížně zajistily.

Politický program Digitální dekáda 2030 vytvořil zejména proces pro identifikaci a spuštění projektů mezi více zeměmi mimo jiné v oblastech jako jsou 5G, kvantové počítače a propojená veřejná správa.

© Evropská komise 2023