Nový mezník DJSP: 200 závazků organizací, miliony lidí, kteří z nich budou mít prospěch

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 26. října 2021 26.10.2021

Dne 22. října 2021 zveřejnila Evropská komise tiskovou zprávu ve které shrnula výsledky závazků organizací sdružených v Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa, což je celoevropské společenství podporované Komisí, které usiluje o odstranění nedostatku digitálních dovedností. Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa dosáhla nového milníku: počet přijatých závazků od organizací od roku 2016, již přesáhl 200. Do koalice se zapojilo 170 organizací, které vyvíjejí činnost na podporu digitálních dovedností v Evropě.

Výsledky závazků: nový mezník

Závazky ke Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa nyní dosáhly více než na 20 milionů osob z celé Evropy. Více než 200 závazků umožnilo vytvořit více než 11 milionů míst na vzdělávacích akcích. Více než 4,5 milionu Evropanů získalo osvědčení o digitálních dovednostech, čímž se jim otevřely nové příležitosti pro doplnění a zvyšování kvalifikace. Závazky umožnily vytvoření 26 600 míst zaměřených na digitální dovednosti. Bylo vytvořeno více než 39 000 nových pracovních míst. Bylo také vytvořeno téměř 800 nových kurzů a vzdělávacích nabídek.

Tyto akce pomáhají lidem co nejlépe zvládnout přechod na digitální technologie – ať už hledají novou práci, chtějí založit (nebo rozšířit) firmu, dostat se k novým příležitostem nebo se spojit s rodinnými příslušníky.

Překonávání rozdílů v dovednostech v digitální dekádě
DSJC_zákaz_fotografie

Ke koalici se připojuje stále více organizací z celé EU (malé a střední podniky, vzdělávací instituce, univerzity, podnikatelská sdružení, nevládní organizace, podniky atd.), které se zavazují přispět k překonání rozdílů v digitálních dovednostech a připravit Evropany na základní a pokročilé digitální dovednosti. Více než 170 organizací, které se již do této iniciativy zapojily, podnítilo vznik celého společenství.

Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa dnes sdružuje více než 600 členů, kteří předkládají řadu iniciativ k překonání digitální propasti a dosažení cílů digitální dekády politického programu “Cesta k digitální dekádě” – získat do roku 2030 v EU 20 milionů odborníků na ICT a 80 % Evropanů připravit alespoň na základní digitální dovednosti.

Připojte se ke Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa: uzavřete závazek

Každý se může připojit ke koalici,stát se jejím členem a podílet se na utváření společné a inkluzivní digitální budoucnosti. Na úrovni členských států se národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa zabývají výzvami v oblasti digitálních dovedností, které jsou specifické pro jednotlivé země. Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa sdružují partnery prakticky ze všech odvětví: vzdělávání, podnikání, neziskového sektoru, občanské společnosti, veřejné správy, ICT a sociálních organizací. 

Nástroj koalice „Pledge Viewer“ je rovněž hostitelem pilotního programu Digitální dobrovolníci, ve kterém již bylo přijato a zobrazeno 30 závazků. Program Digital Volunteers umožní velkým organizacím EU pomáhat malým a středním podnikům mentoringem, poradenstvím a prostředky v oblasti digitální transformace.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.