Nový milník pro Koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa: 200 závazků, miliony příjemců

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 26. října 2021 26.10.2021

Dne 22. října 2021 zveřejnila Evropská komise tiskovou zprávu shrnující výsledky závazků přijatých Koalicí pro digitální dovednosti a pracovní místa, což je celounijní komunita podporovaná Komisí, která usiluje o odstranění nedostatků v digitálních dovednostech. Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa dosáhla díky více než 200 závazkům od prvního závazku v roce 2016 nového milníku, který zahrnuje 170 organizací, z nichž všechny přijímají opatření na podporu digitálních dovedností v Evropě.

Výsledky závazků: nový milník

Závazky Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa se nyní dostaly k více než 20 milionům příjemců z celé Evropy. Z příslibů 200+ bylo poskytnuto více než 11 milionů míst odborné přípravy. Více než 4,5 milionu Evropanů bylo vydáno osvědčení o digitálních dovednostech, které otevřely nové příležitosti pro prohlubování dovedností a rekvalifikaci. Závazky umožnily vytvořit 26.600 umístění v oblasti digitálních dovedností. Bylo nalezeno více než 39.000 volných pracovních místBylo rovněž vytvořeno téměř 800 nových kurzů a příležitostí k odborné přípravě.

Tato opatření měla hluboký dopad na to, že lidem pomohla co nejlépe využít digitální transformace – ať už hledají nové zaměstnání, chtějí založit (nebo rozšířit) podnik, získat přístup k novým příležitostem nebo navázat kontakt s rodinnými příslušníky. 

Řešení nedostatku dovedností v digitální dekádě
DSJC_zákaz_fotografie

Ke koalici přistupuje stále více organizací v celé EU (malé a střední podniky, poskytovatelé odborné přípravy, univerzity, podnikatelská sdružení, nevládní organizace, podniky atd.) a zavazuje se přispět k odstranění nedostatků v oblasti digitálních dovedností a vybavit Evropany základními a pokročilými digitálními dovednostmi. Více než 170 organizací, které se již do této iniciativy zapojily, inspirovalo vytvoření celé komunity. 

Koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa se dnes skládá z více než 600 členů, kteří zahájili konkrétní iniciativy k překlenutí digitální propasti a dosažení cílů digitální dekády a politického programu „Cesta k digitální dekádě“, tj. dosáhnout do roku 2030 20 milionů odborníků na IKT v EU a vybavit 80 % Evropanů alespoň základními digitálními dovednostmi.

Připojte se ke koalici pro digitální dovednosti a pracovní místa: učiň závazek

Každý se může připojit ke koalici, stát se členem a pomoci utvářet společnou a inkluzivní digitální budoucnost. Na úrovni členských států se národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa zabývají výzvami specifickými pro jednotlivé země s digitálními dovednostmi. Národní koalice pro digitální dovednosti a pracovní místa sdružují partnery z prakticky všech odvětví: vzdělávání, podnikání, neziskové organizace, občanská společnost, veřejná správa, informační a komunikační technologie a sociální organizace. 

Nástroj koalice „Pledge Viewer“ je rovněž hostitelem pilotního programu Digitální dobrovolníci, přičemž 30 závazků již bylo přijato a zobrazeno. V rámci programu Digitální dobrovolníci budou velké organizace EU podporovat malé a střední podniky prostřednictvím mentorství, poradenství a zdrojů v oblasti digitální transformace. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.