Odstranění překážek pomocí technologií 🇪🇸

Autor: Cristina VICUÑA Publikováno: 28. června 2023 28.06.2023

Digitalizace je realitou v našem životě i ve společnosti a poskytuje lidem nové formy komunikace a integrace. Protože technologie nejsou jen prostředkem k inovacím, ale také k integraci a zlepšování kvality života osob se zdravotním postižením, čímž se sníží překážky, s nimiž se potýkají v každodenním životě.

To však není jediný aspekt, kdy technologie umožňují větší začlenění, odborná příprava v oblasti nových technologií, jako je umělá inteligence (UI), data velkého objemu nebo internet věcí (IoT), umožňují osobám se zdravotním postižením stát se zaměstnavatelnějšími a poskytují nástroje, které pomohou prokázat jejich talent a vybrat si pracovní místa, o něž podniky žádají.

Je však důležité zdůraznit, že technologie samy o sobě nezaručují zaměstnatelnost osob se zdravotním postižením, neboť stále existují sociální a kulturní překážky, které omezují jejich začlenění na trh práce. Technologie však otevřely nové možnosti a zvýšily povědomí o významu rozmanitosti a začlenění do pracovního prostředí. Je nezbytné podporovat rovné příležitosti, odstranit předsudky a provádět inkluzivní politiky s cílem zajistit plnou účast osob se zdravotním postižením na pracovišti.

Pro dosažení cílů týkajících se zlepšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením aje nezbytné, aby podniky a iniciativy, jako jsou digitální talenty, které pomáhají umísťovat talenty osob se zdravotním postižením do zaměstnání v digitální a technologické oblasti.

Jedná se o iniciativu podporovanou nadací ONCE, jejímž cílem je získat technologické a digitální dovednosti a dovednosti pro osoby se zdravotním postižením s cílem podpořit jejich začlenění do povolání s vysokou poptávkou na trhu práce, čímž se znásobí jejich kariérní vyhlídky. Samsung Electronics Iberia anadace ONCE h podepsaly dohodu o spolupráci s cílem školit studenty se zdravotním postižením v rámci programu SIC, a zlepšit tak jejich zaměstnatelnost. Tato aliance je součástí programu Samsung Innovation Campus (SIC), což je projekt, jehož cílem je podpořit učení v oblasti nových technologií, jako je umělá inteligence, data velkého objemu nebo internet věcí, a podporovat dovednosti a kompetence, které podniky požadují.

Tato dohoda prokazuje naše odhodlání zajistit přístupnou, kvalitní a přístupnou odbornou přípravu pro všechny. Podle údajů nadace ONCE 29 % osob se zdravotním postižením uvádí, že hlavními problémy v oblasti odborné přípravy jsou digitální přístupnost a využívání IKT. Společnost Samsung proto chtěla hrát aktivní úlohu při zvyšování úrovně vzdělání osob se zdravotním postižením tím, že rozšíří, a tím zlepší budoucí možnosti zaměstnatelnosti v oblastech s vysokou tržní poptávkou.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.