OECD digital education outlook 2021

Autor: MŠMT, OECD Publikováno: 14. dubna 2022 14.04.2022

Posouvání hranic s Al, blockchainem a roboty

Dokument publikovaný pod záštitou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) z roku 2021 se primárně zaměřuje na otázku pokročilých digitálních a na zkoumání jejich hranic. V celkem jedenácti kapitolách představuje různé nástroje a cesty, které umožňují změnit vzdělávací systém a spolu s tím otevřít dveře novým metodám. Ty mají za cíl zlepšit úroveň vzdělávání tak, aby ze škol odcházeli spokojení žáci, kteří nebudou mít problém uplatnit své nabyté znalosti ve světě, který jde ruku v ruce s pokročilými technologiemi. Na druhé straně také poukazuje na některá úskalí, která se pojí s využitím technologií při výuce.

Jedním z představených nástrojů, které lze uplatnit v rámci vzdělávacího systému, je možnost analyzovat třídu pomocí chytrých technologií během výuky. To zahrnuje sledování zapojení studentů, signalizaci, kdy přejít na jinou činnost, nebo pomoc pro učitele regulovat jejich vlastní interakci v hodině. Učebna je zde vyobrazena jako „digitální systém“. Samotná realizace je však ještě vzdálená budoucnost.

Velkým přelomem je využití digitálních technologií u studentů se speciálními potřebami. Od umožnění přístupu k učebním materiálům až po poskytování specifické podpory pro osoby se zdravotním postižením tak, aby se tito studenti mohli zapojit do inkluzivního školního prostředí. Technologie mají za cíl podporovat rozvoj sociálních dovedností autistických dětí, diagnostikovat a podporovat studenty s dysgrafií a poskytovat přístup ke grafickým materiálům pro nevidomé a slabozraké studenty.

Dalším potencionálním krokem kupředu je uplatnění robotů ve školách, které by školy mohly využívat jako názornou ukázku chytrých technologií při výuce či pro nahrazení či doplnění fyzicky přítomného učitele. Jejich potenciál pramení především z jejich schopnosti poskytovat individuální doučování. Spolu s tím je představena i možnost uplatnění počítačových her, jakožto nový způsob ověřování nabytých znalostí u žáků. Díky tomu bude umožněno otestovat složitější dovednosti lépe než za použití tradičních testů. Hry sice mají silný potenciál zlepšit kvalitu testování a rozšířit hodnocení na komplexní dovednosti, ale v budoucnu se bude jednat spíše o doplnění tradičních testů, které mají také své výhody.

Posledním digitálním nástrojem je technologie blockchain a její využití ve světě studijních a akademických záznamů. V rámci vzdělávání existuje významný impuls pro použití technologie blockchain pro vydávání, sdílení a ověřování vzdělávacích zkušeností a kvalifikací. Studenti by tak měli možnost převádět své kompetence a dovednosti kdekoliv, kde se rozhodnou žít, studovat a pracovat.

Zatímco některé digitální nástroje jsou otázkou vzdálené budoucnosti, jiné jsou již aktivně využívány a přináší studentům slibované benefity. I přes některé stinné stránky spojené především s ochranou dat studentů se jedná o krok správným směrem, který posune vzdělávací systém a úroveň vzdělávání o úroveň výš.

Zdroj: OECD. 2021. Digital Education Outlook: Pushing the frontiers with Al, blockchain, and robots.