Ohlédnutí za ALL DIGITAL summitem 2023

Autor: Petr Naske a Barbora Vyšínová Publikováno: 18. října 2023 18.10.2023

“Budoucnost nebude tolik o tom, co známe nebo umíme, ale jak rychle se dokážeme přizpůsobovat a učit novým věcem.”

Mary Cleary, koordinátorka Irské Digitální Koalice

A tím se řídíme i my v DigiKoalici, abychom pro vás vždy dokázali být inovativní! Ve dnech 25. až 27. září 2023 jsme se proto zúčastnili třídenního summitu ALL DIGITAL 2023: ”Skills for Digital Tomorrow” v chorvatském Záhřebu.

Setkalo se zde více než 200 evropských lídrů, pedagogů, školitelů, politiků, zainteresovaných stran i odborníků z různých oblastí digitálních dovedností.

Z České republiky byly zastoupeni Národní pedagogický institut ČR i agentura EPMA, která je také jako jediná organizace z České republiky členem ALL DIGITAL.

Co jsme zde zažili?

Tato inspirativní akce nám umožnila vyslechnout si inspirativní řečníky a panelisty, stejně jako navázat zajímavé kontakty. Dozvěděli jsme se mnoho informací o nejnovějším vývoji v oblasti digitálního vzdělávání, o Evropském roku dovedností i o tom, jak technologie podporují učení a výuku.

Řešila se naléhavá potřeba vybavit evropské uchazeče o zaměstnání, i stávající zaměstnance, základními digitálními dovednostmi, které jsou nezbytné pro úspěch v rychle se rozvíjejícím digitálním prostředí a na aktuálním trhu práce.

Řečníci diskutovali i o strategiích pro překonání digitální propasti, posílení postavení marginalizovaných komunit a zajištění rovného přístupu k digitálním zdrojům. Bylo skvělé vidět, jak velký má pro komunitu význam digitální inkluze, ve kterém se snaží společnými silami zajistit, aby v digitální transformaci nikdo nezůstal pozadu.

Proběhlo také tradiční oceňování ALL Digital awards, kde byli oceněni jednotlivci i organizace z celé Evropy, kteří umožňují občanům měnit a obohacovat jejich životy díky výhodám a příležitostem, které vytvářejí digitální technologie.

Co jsme se zde naučili?

Byla oznámena nová spolupráce se společností Microsoft na posílení dovedností v oblasti generativní umělé inteligence, která má posílit postavení školitelů, učitelů a členů ALL DIGITAL.

Součástí programu byly také interaktivní a praktické workshopy, jejichž cílem je zvýšit digitální kompetence účastníků a zajistit, aby účastníci mohli získané znalosti aktivně uplatnit. Projekty EU, jako jsou RAYUELA, CrAL, AI4AL a EntreComp Synergies, daly možnost prostřednictvím inovativních nástrojů prozkoumat projektové učení, nové metodiky učení, gamifikaci a kolaborativní online platformy.

Na závěrečné konferenci projektu Rayuela jsme zjistili, jak se dá posílit přístup ke kybernetické bezpečnosti prostřednictvím videoher.

Velmi inspirativní byl formát ALL DIGITAL café, kde proběhl networking nad projektovými záměry v digitálním vzdělávání, ve kterém se jednotliví zástupci z různých států mohou jako partneři zúčastnit. Proběhlo tedy síťování konkrétních účastníků pro budoucí partnerství například v ERASMUS projektech.

Nejvíce inspirace jsme načerpali druhý den summitu na krátkých vstupech různých projektů, kde se členové ALL DIGITAL podělily o poznatky a výstupy v oblasti digitálního vzdělávání a metodik výuky, na jejichž představení měli pouze 7 minut.

Jaké projekty nás oslovily nejvíce?

Velmi nás oslovil projekt Girls Go Circular, jehož cílem je do roku 2027 vybavit 40 000 školaček ve věku 14-19 let v celé Evropě digitálními a podnikatelskými dovednostmi prostřednictvím online vzdělávacího  kurzu.

Inspiroval nás projekt digitální inkluze v Belgii, kde jsou digitální inspirace šířeny pro pracovníky sociálních služeb a přímo pro klienty v domech seniorů nebo v pečovatelských domech. Také nás nadchl projekt chorvatského vědeckého parku pro veřejnost, kde děti s rodiči mohou pomocí QR kódu nahlédnout do inspirací, jaké úkoly a otázky si klást před hracím prvkem v parku.

Zaujala také společnost ALDA, která představila své centrum pro digitalizaci a inovace. Zvláštní pozornost byla věnována projektu MEDIUM (Municipalities Experimenting with Digital Innovation, Upskilling and the Metaverse), přičemž bylo představeno projektové konsorcium a očekávané výsledky.

Pokud fandíte umělé inteligenci, určitě se podívejte na projekt Avaluació 4.O katalánské neziskové organizace Fundació Bofill, který bude testovat řešení umělé inteligence (AI) aplikované na procesy hodnocení ve vzdělávání, jehož cílem je zkrátit čas strávený učitelem při hodnocení.

V neposlední řadě vystoupila také Národní digitální koalice v Litvě s projektem Posílení mediální gramotnosti v komunitách: pojďme společně rozvíjet kritické myšlení, který aktivním zástupcům místních komunit poskytl znalosti a nástroje, aby mohli nadále vzdělávat členy své komunity. Projekt je zaměřený zejména na školní knihovníky.

Součástí akce byly i praktické workshopy. Kolegyně z EPMA ČR nám představily výsledky svého projektu AGILE2LEARN, který nám ještě v ČR na podzimních diseminačních akcích představí.

Byly to dny nabité novými znalostmi, inspirací a hlavně mnoha inovativními myšlenkami.
Těšíme se na příští ročník v historickém Madridu!