Základní informace o organizaci

Status: Člen

O organizaci

Jsme nejvýznamnější profesní asociace rozvíjející sektor vzdělávání dospělých. Sdružujeme instituce vzdělávání dospělých, hájíme jejich zájmy a pečujeme o jejich rozvoj. Zasazujeme se o kvalitu v dalším vzdělávání.

Jsme mediátorem komunikace a zprostředkovatelem sdílení zkušeností, názorů a garantem etických norem a kvality na trhu vzdělávání dospělých.