Základní informace o organizaci

Status: Člen
Typ člena/příznivce: Podnikání/průmysl
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Česká republika
Slovensko
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Naša firma sa zaoberá tvorbou elektronických učebníc informatiky. Naším cieľom je zlepšenie kvality výučby tohto predmetu, podchycovanie nadaných detí, ktoré vo svojom okolí nemajú dostatočné príležitosti pre svoj rozvoj a vytvorenie dlhodobej spolupráce s učiteľmi, ktorým chcú do škôl vnášať moderné formy vzdelávania.

Uvedomujeme si, že skutočné zmeny môžeme dosiahnuť len spoluprácou napriek všetkými sektormi. Aj preto sa pripájame k podpisu tohto memoranda a dúfame, že sa stane začiatkom našej spolupráce aj s českými kolegami.