Základní informace o organizaci

Status: Partner
Oblast vzdělávání a rozvoje: Matematika
Typ člena/příznivce: Podnikání/průmysl
Téma: Software
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Společnost Abaku se zabývá výukou matematiky (aritmetiky) pedagogů a žactva.

Komplexní metodika digitální učební pomůcky Abaku LAB u dětí a studentů zásadně mění vztah k matematice a zlepšuje jejich aritmetické schopnosti. Pro žáky i studenty je dostupná jak v online verzi, má podobu webové aplikace (dá se tedy otevřít a používat ve formě okna ve webovém prohlížeči), která kromě administrativní a komunikační (chaty) části nabízí standardní, plně nastavitelné a škálovatelné hry (hernu) pro jednotlivce, dvojice či skupiny, hry s přednastavenými roboty a dále nabízí učitelům celou sadu didaktických materiálů a úloh, kvízů, miniher či hádanek, jejichž prostřednictvím se žáci zábavnou formou trénují v aritmetice (dílnu). Úlohy i hra samotná jsou gradované a každý žák prakticky od první třídy je schopen na své úrovni výuky využívat svůj maximální potenciál. Metoda Abaku je ve svém pojetí jedinečným cvičením aritmetiky, které nelze nahradit žádnou podobnou hrou či metodou. Výhodou Abaku je možnost rychlého nasazení do výuky, snadné osvojení pedagogy a dlouhodobý pozitivní efekt na děti v podobě nabytých aritmetických dovedností i změny vztahu k matematice #úsměv.

Abaku se opírá o otevřenou podporu Kmdm PedF UK Praha, Mensa ČR, SUMA, JČMF, a rovněž podporu mnoha pedagogů. V roce 2022 vstoupila metoda Abaku i do výuky budoucích vysokoškolských studentů na 6 univerzitách v ČR.

Nyní se snažíme, aby se o tomto pro nás velmi významném postupu dozvědělo co nejvíce pedagogů ze základních škol v celé republice. Volíme k tomu cestu oslovování odborného a finančního zázemí škol nejlépe na oblastní úrovni. Snažíme se, aby naší největší reklamou byl názor pedagoga vzniklý na základě jeho pozorovaných výsledků při práci s žactvem. Abaku je otevřená metoda a k jejímu používání “nyní a zde” pedagogovi nic nebrání. Pro začátek nalezne oporu v online metodice.

Vývoj a funkce pomůcek praktických i online je motivován především ověřenou praxí pedagogů, kteří Abaku používají ve své pedagogické práci proaktivně a dlouhodobě