Základní informace o organizaci

Status: Člen

O organizaci

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s. je spolek dětí, mládeže a dospělých, jejímž cílem je vytváření a rozvíjení zájmu dětí a mládeže o vědu a techniku v České republice.

Asociace byla založena 4. ledna 1990 se sídlem v Praze.

Mezi hlavní aktivity patří provozování 44 zájmových vědeckotechnických center a klubů pro děti a mládež ve volném čase. Kluby působí při základních a středních školách a zařízeních pro děti a mládež.