Základní informace o organizaci

Status: Partner
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Odborový svaz
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro pracovní sílu

O organizaci

Českomoravská konfederace odborových svazů je největší nezávislé konfederativní sdru- žení odborových svazů v České republice.

Posláním ČMKOS je zejména koordinace a obhajoba odborových, ekonomických, právních, sociálních a ostatních práv a zájmů členů konfederace a zaměstnanců na celostátní úrovni.