Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Společenské vědy, žurnalistika a informace jinde neklasifikované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Kybernetická bezpečnost
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Kyberbezpečnostní tým Masarykovy univerzity, který spadá pod Ústav výpočetní techniky a tvoří jej tři skupiny:

  • Skupina bezpečnostní operativy
  • Skupina technologického rozvoje
  • Skupina výzkumu a inovací
Činnosti CSIRT-MU

Více než deset let chráníme kyberprostředí Masarykovy univerzity, jsme prvním certifikovaným bezpečnostním týmem v ČR, dlouhodobě se zabýváme vědeckým výzkumem i ostrou praxí a máme lví podíl na tom, že se kyberbezpečnost Česka hlídá z Brna.

Projekty

Účastníme se řady projektů, jejichž předmětem je výzkum a vývoj v oblasti kyberbezpečnosti. Na těchto projektech často spolupracujeme se subjekty z veřejného i soukromého sektoru:

Vytvořili jsme napřiklad platformu Kybernetický polygon a ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pořádáme pravidelně bezpečnostní cvičení Cyber Czech.

Související iniciativy