Základní informace o organizaci

Status: Člen
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Jiné
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Již 30 let se věnujeme základnímu a aplikovanému výzkumu českého vysokého školství. Používáme kvalitativní i kvantitativní metody. Věnujeme se také statistickému zpracování dat a jejich analýze. Poznatky ze základního výzkumu využíváme při řešení projektů a zakázek pro státní správu, samosprávu, univerzity a další zájemce.

Zkoumáme široké spektrum témat napříč těmito oblastmi:

  • vysokoškolské systémy a jejich fungování,
  • mezinárodní rozměr terciárního vzdělávání,
  • problematika vysokoškolských studentů a absolventů (Absolvent 2018, Eurograduate, Eurostudent VII),
  • třetí role vysokých škol a univerzit (PERIF),
  • digitalizace terciárního vzdělávání.

Přehled našich výzkumných výsledků je možné najít ve zveřejněných výročních zprávách, publikacích (monografiíchodborných článcích, studiích) nebo novinkách webu.

Vydáváme elektronický časopis AULA – revue pro vysokoškolskou a vědní politiku, který je jediným časopisem pro tuto oblast výzkumu v České republice. Postupně také budujeme vlastní online encyklopedii AULAWIKI.

K dalším aktivitám CSVŠ v.v.i. patří vzdělávací, expertní a poradenská činnost v oblasti distančního a celoživotního vzdělávání (NCDIV). Každoročně pořádáme mezinárodní konferenci DisCo. Jsme členem DigiKoaliceAliance pro otevřené vzdělávání České asociace distančního univerzitního vzdělávání, českého konsorcia sítě pro odborné vzdělávání ReferNet.

Do činnosti CSVŠ v.vi. se neodmyslitelně řadí také mezinárodní spolupráce, která se realizuje především prostřednictvím mezinárodních projektů (PERIFIQAT, Ustanovení sítě expertů na zajišťování kvality ve vysokém školství – Ukrajina). Jedním z pilířů je sledování mezinárodního a zejména evropského vývoje v oblasti vysokého školství. Zaměřujeme se na Boloňský proces, aktivity Evropské komise, EUA, OECD a UNESCO. Spolupracujeme s partnerskými výzkumnými ústavy a centry v řadě evropských zemí (DZHW, ROA, IHS).