Základní informace o organizaci

Status: Člen
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti pro pracovní sílu

O organizaci

Agentura pro podporu podnikání a investic

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Unikátní spojení regionálního, centrálního a mezinárodního působení zajišťuje integritu služeb a schopnost propojovat globální trendy s regionálními podmínkami v České republice. Jedním z hlavních cílů CzechInvestu je přeměna České republiky v inovačního lídra Evropy. CzechInvest je státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Založen byl v roce 1992.

Aktivity CzechInvestu:

  • rozvoj potenciálu českých technologických firem
  • podpora tzv. „chytrých“ investic
  • motivace zahraničních investorů usazených v ČR k sofistikovaným komplementárním investicím
  • rozvoj a kultivace národního start-upového a spin-offového prostředí
  • asistence českým firmám při vstupu na zahraniční trhy
  • propagace české ekonomiky, technologií a výzkumu a vývoje v zahraničí
  • kultivace podnikatelského a investičního prostředí ve všech regionech ČR
  • spojování partnerů z podnikatelské a výzkumně-vývojové sféry
  • využívání trendů v progresivních sektorech globální ekonomiky