Základní informace o organizaci

Status: Člen
Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Společenské vědy, žurnalistika a informace dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Přírodní vědy, matematika a statistika dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Podnikání/průmysl
Téma: Software, Vývoj mobilních aplikací, Vývoj webových stránek, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Edhance je ústecký startup, který skrze svou platformu Edhance, výukové materiály a lektorskou činnost působí na stovkách škol v celé České republice. Vizí Edhance je vytvářet výukové materiály, které připraví mladou generaci na úspěch ve světě 21. století. Naše produkty jsou určeny především pedagogům základních škol a jsou účinným nástrojem při předávání informací náročnému publiku – žákům. Našim cílem je vytvořit ucelený komplex edukačních pomůcek a materiálů pro pedagogickou veřejnost, v prostředí naší webové aplikace, která nabízí pedagogům pohodlné a komplexní řešení výuky – výukové materiály, správu a individualizaci výuky dostupnou na jednom místě. Náš koncept je vhodný pro prezenční i distanční formu výuky.

Aktuálně se nejvíce zaměřujeme na témata STEM: informatika, matematika, fyzika, chemie, a dále na finanční a mediální gramotnost, volba budoucího povolání nebo výchovu ke zdraví. Věnujeme se také vzdělávání pedagogů v oblasti digitální gramotnosti.