Základní informace o organizaci

Status: Člen

O organizaci

Projekt ContextMinds si klade za cíl prosadit do škol pojmové mapy jako digitální učební pomůcku, která dle zkušeností ze zahraničí umožňuje zásadně zlepšit výsledky studentů. ContextMinds je v cloudu běžící zdarma dostupná webová aplikace pro chytrou tvorbu pojmových map, která se z vytvářených map “učí”, propojuje mapy do jedné znalostní databáze. Nabízíme kurzy použití pojmových map ve výuce (usilujeme o akreditaci v DVPP) a použití pojmových map při studiu a vytváříme databázi skeletových pojmových map vhodných k rychlému zapojení do výuky. Projekt vznikl jako spin-off Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a pilotní testování probíhá na Střední škole mediální grafiky a tisku.