Základní informace o organizaci

Status: Člen
Oblast vzdělávání a rozvoje: Elektrotechnika a energetika
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Sdružení

O organizaci

Energeticko-technický inovační klastr byl založen jako občanské sdružení v prosinci roku 2013 pěti zakládajícími členy. V roce 2014 byl v důsledku nabytí platnosti nového občanského zákoníku přetransformován na spolek, který na začátku roku 2015 dosáhl počtu 15 členů. V současné době klastr disponuje 39 členy, z nichž 33 je tvořeno malými a středními podniky.

Mezi hlavní cíle klastru patří zejména vytvoření dostatečně široké kvalitní členské základny pokrývající maximum logicky navazujících oborů, sdílení výrobního a rozvojového potenciálu mezi jednotlivými členy, propagace společných zájmů a realizace společných projektů.