Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Čtení, psaní a počítání
Užití počítačů
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Evropská unie
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Evropské sdružení zájmů diváků (EAVI), je nezisková organizace působící v Bruselu (Belgie). Cílem organizace je podporovat rozvoj dovedností v oblasti mediální gramotnosti v celé Evropě a umožnit účast občanů na digitálních médiích a veřejném životě. 

EAVI zastupuje zájmy a dovednosti občanů v oblasti digitální mediální gramotnosti prostřednictvím široké škály iniciativ zaměřených na zvyšování kvalifikace. Podílí se rovněž na rozvoji a racionalizaci osvědčených postupů v oblasti mediální gramotnosti a vytváří řadu online zdrojů se zvláštním zaměřením na mladší lidi.