Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) jinde neklasifikované
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující informační a komunikační technologie (IKT)
Dopravní služby
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Kybernetická bezpečnost
Geografický rozsah: Finsko
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Finské ministerstvo dopravy a komunikace odpovídá za poskytování bezpečných a zabezpečených dopravních a komunikačních spojení a služeb. Umožňuje rovněž využívání nových digitálních služeb. Cílem je vytvořit příznivé provozní prostředí pro služby a nové obchodní modely.

Jednou z hlavních povinností ministerstva je tvorba právních předpisů. Vládní návrhy vypracované na ministerstvu jsou projednávány na plenárních zasedáních vlády. Ministerstvo je rovněž odpovědné za přípravu vyhlášek v odvětví dopravy a komunikací. Může rovněž vydávat vlastní vyhlášky.

Ministerstvo dopravy a komunikace se při přípravě právních předpisů zaměřuje především na provádění právních předpisů EU.