Základní informace o organizaci

Status: Partner
Oblast vzdělávání a rozvoje: Užití počítačů
Informační a komunikační technologie (IKT) jinde neklasifikované
Typ člena/příznivce: Jiné
Poskytovatel formálního vzdělávání a odborné přípravy
Podnikání/průmysl
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Vzdělávání v oblasti ICT pro firmy i školy.

Školíme:

 • tablety všech platforem,
 • interaktivní tabule a panely,
 • hlasovací systémy,
 • prezentační dovednosti,
 • programy Office,
 • programy pro testování znalostí,
 • vzdálenou výuku,
 • cloudové služby Microsoft i Google,
 • Ozoboty,
 • robotické hračky,
 • videokonference a jiné.

Zařízení je akreditováno MŠMT.

Více o Ing. Michalu Špitálníkovi

Složité technologie ukazuji jako jednoduchou věc. Zaměřuji se hlavně na jejich používání v každodenní praxi a hledám jejich výhody pro konkrétní použití. Rozhodně nejsem zatvrzelý „ajťák“, ale poučený uživatel. Z mého pohledu musí produkty fungovat uživatelsky přívětivě, jednoduše a bez zádrhelů. Jinak je zbytečné s nimi ztrácet čas. Tvořím materiály jak pro uživatele, tak i další lektory a rád objevuji vše nové.

Ačkoliv, mám za sebou účast na mnoha kurzech, kde jsem získal prezentační i manažerské dovednosti, prosazuji ve svém přístupu „selský“ rozum a jednoduchost. S úspěchem tak naučím používat libovolnou techniku i naprosté začátečníky. V širokém spektru pokrývám dotyková zařízení (tablety a interaktivní obrazovky), software, cloudová úložiště Microsoft i Google, prezentační dovednosti i marketingové konzultace a mnoho dalšího.