Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Management a správa
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Vytváření a správa databází a sítí
Vývoj a analýza softwaru a aplikací
Typ člena/příznivce: Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Big Data, Software, Vývoj webových stránek, Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Evropská unie
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky

O organizaci

IT Professionalism Europe (ITPE) je síť stakehodlerů, které se zavázaly k rozvoji profesionality v oblasti IT. Jedná se o iniciativu CEPIS – Rady evropských profesních informatických společností a nadaci ICDL. Síť zahrnuje odborníky z veřejného a soukromého sektoru z kritických oblastí IT, včetně politiky, norem, řízení lidských zdrojů a IT, jakož i vzdělávání, odborné přípravy a dalších poskytovatelů služeb, kteří podporují profesionalitu v oblasti IT. Síť úzce spolupracuje s klíčovými veřejnými subjekty z Evropské komise, Evropského parlamentu, Evropského výboru pro normalizaci (CEN) a vnitrostátních normalizačních orgánů.

ITPE vybuduje podporu tím, že poskytne solidní platformu, která zvýší status povolání v oblasti IT, a do roku 2025 bude ITPE hlavním fórem pro spolupráci a diskusi mezi zúčastněnými stranami v oblasti IT profesionality, a to za podpory všech odvětví a všech evropských zemí. 

ITPE zřídila expertní skupiny pro digitální kompetence a profesní etiku, z nichž každá se koná dvakrát ročně a poskytuje našim členům pravidelné příležitosti k navazování kontaktů a možnosti výměny dobré praxe. Síť spravuje a aktualizuje úložiště obsahu týkajícího se profesionality IT a aktivně prosazuje podporu profesionality v oblasti IT.