Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Sdružení
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Slovensko
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Slovenská asociace IT (ITAS) je profesní sdružení domácích a zahraničních společností, které působí v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT). Cílem sdružení je podporovat podniky a odborníky v oblasti IKT v jejich podnikatelské činnosti a přispívat k dynamickému růstu tohoto odvětví. 

Představuje platformu pro spolupráci, která sdružuje vedoucí představitele ze všech regionů Slovenské republiky, kteří se spojí s úsilím o vytvoření inovativního a prozíravějšího podnikatelského prostředí. V současnosti má ITAS více než 100 členů a zastupuje zájmy některých největších společností a subjektů s rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti IT na Slovensku. 

Související publikace