Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Pedagogika
Vzdělávání a výchova jinde neklasifikované
Bezpečnostní služby dále nedefinované
Bezpečnostní služby jinde neklasifikované
Typ člena/příznivce: Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Téma: Kybernetická bezpečnost
Geografický rozsah: Evropská unie
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

KID_ACTIONS (Kick-off preventing and responding to children and adolescent cyberbullying through innovative monitoring and educational technologies) usiluje o lepší pochopení kybernetické šikany mezi mladými lidmi a podporuje hlášení incidentů za použití angažované, gamifikované a komplexní metodiky, která zahrnuje formální i neformální vzdělávací prostředí.

Iniciativu vede Fondazione Bruno Kessler ve spolupráci s Provincia Autonoma di Trento, Amnesty International Italia, Mládež pro výměnu a porozumění a Evropskou sítí škol.

Cílem projektu bylo podpořit učitele, pedagogy a pracovníky s mládeží při účinném řešení kybernetické šikany prostřednictvím vzdělávání. Iniciativa zvýšila informovanost studentů středních škol a středisek pro mládež a podpořila oznamování ze strany obětí a okolních osob.

Podporou dialogu se zúčastněnými stranami v oblasti vzdělávání byl v rámci projektu přijat přístup založený na společném vytváření a důkazech s cílem předcházet kyberšikaně a bojovat proti ní. Posílila postavení mladých lidí prostřednictvím platformy digitálního vzdělávání s pokročilým monitorováním sociálních sítí, což jim umožní účinně reagovat na kybernetickou šikanu.