Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Módní návrhářství, navrhování interiérů a průmyslový design
Hudba a scénická umění
Umění jinde neklasifikované
Sociologie a kulturologie
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující obchod, řízení a správu a právo
Typ člena/příznivce: Sdružení
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Polsko
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Kulturní centrum Ełk je největším kulturním centrem v okrese Ełk a jedním z nejdynamičtějších kulturních center v Polsku. Centrum se již více než 70 let aktivně podílí na utváření regionálního umění, kultury a zábavy v Polsku. Její činnost rovněž sdružuje širokou škálu aktérů a tvůrců politik, včetně místních orgánů, zástupců soukromého sektoru, mezinárodních odborníků a odborníků na umění. Kulturní centrum Elk se rovněž účastní projektů financovaných EU a v souvislosti s prohlubováním digitálních dovedností zahajuje pravidelné iniciativy zaměřené na digitální dovednosti konkrétní společenské skupiny, jako jsou starší lidé nebo mladí lidé.