Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Geografický rozsah: Malta
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

MDIA je primárním orgánem odpovědným za prosazování vládních politik, které podporují Maltu jako centrum excelence pro technologické inovace a zároveň stanovují a vymáhají normy, které zajišťují soulad s veškerými dalšími mezinárodními závazky. Kontrolní úřad usiluje o ochranu a podporu uživatelů a rovněž podporuje všechny typy inovací tím, že umožňuje flexibilitu, pokud jde o certifikaci mechanismů pro inovativní technologie.

Orgán pro cenné papíry a trhy usiluje o dosažení těchto hlavních cílů a politik.

 • Podporovat vládní politiky, které podporují zavádění inovativních technologických opatření v rámci veřejné správy, je-li to nezbytné nebo vhodné.
 • Podporovat, prosazovat a usnadňovat pokrok a využívání inovativních technologických opatření a jejich navrhování a použití.
 • Podporovat vzdělávání v oblasti etických norem a legitimní využívání inovativních technologických opatření.
 • Zachovat, zachovat a chránit pověst Malty při používání inovativních technologických opatření.
 • Chránit uživatele inovativních technologických mechanismů, včetně spotřebitelů a široké veřejnosti, a zajistit, aby byly stanoveny normy, které splňují jejich legitimní očekávání, a chránit je před zneužitím.
 • Harmonizovat postupy a usnadnit přijímání standardů týkajících se inovativních technologických opatření na Maltě, aby byly v souladu s mezinárodními normami, standardy, pravidly a/nebo právními předpisy, zejména s předpisy Evropské unie.
 • Pomáhat příslušným orgánům pro ochranu údajů při ochraně práv subjektů údajů na ochranu údajů a pomáhat jiným příslušným orgánům při ochraně zranitelných osob a podpoře spravedlivé hospodářské soutěže a výběru pro spotřebitele.
 • Podporovat a v případě potřeby prosazovat etická a legitimní kritéria při navrhování a používání inovativních technologických opatření a veškerých aplikací, softwaru nebo odvozených produktů, které z nich pocházejí, nebo jsou s nimi neoddělitelně spjaty nebo jsou s nimi spojeny, jakož i zajišťovat kvalitu služeb a bezpečnost v nich obsažených.
 • Podporovat předcházení praní peněz, financování terorismu a páchání jakékoli jiné trestné činnosti v rámci inovativních technologických opatření nebo jejich využíváním, a to prostřednictvím spolupráce s jinými regulačními subjekty a příslušnými orgány se stejnou odpovědností za předcházení praní peněz a financování terorismu a trestné činnosti obecně.
 • Podporovat transparentnost a kontrolovatelnost při používání inovativních technologických opatření a veškerých aplikací, softwaru nebo odvozených produktů, které z nich pocházejí, nebo jsou s nimi neoddělitelně spjaty nebo jsou s nimi spojeny.
 • Podporovat snadný přístup k zařízením poskytovaným veřejně dostupnými inovativními technologickými opatřeními a uznání a uplatňování práva na odstoupení od jakéhokoli ujednání o používání inovativních technologií nebo na ukončení účasti na nich.
 • Podporovat právní jistotu při uplatňování právních předpisů ve vnitrostátním a přeshraničním kontextu a rozvoj vhodných právních zásad pro účinné uplatňování práva na inovativní technologická opatření.
 • Podporovat rozvoj inovativních technologií co nejširším způsobem a pro co nejvíce využití s cílem dosáhnout jejich přínosů v co největším počtu hospodářských a sociálních odvětví, mimo jiné v oblasti finančních služeb, zdravotnictví a vzdělávání, dobrovolnických organizací, veřejné správy a dopravy.
 • Podporovat rozvoj regulačních postupů v souvislosti s inovativními technologickými opatřeními na podporu všech příslušných vnitrostátních orgánů, které regulují různá odvětví, s cílem lépe spravovat právní předpisy svěřené jejich správě ve veřejném zájmu.