Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Španělsko
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Ministerstvo školství a odborného vzdělávání odpovídá za navrhování a provádění vládní politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy ve vzdělávacím systému a v oblasti zaměstnanosti. Toto ministerstvo má jako nadřízený orgán ministra školství. Španělské ministerstvo školství a odborného vzdělávání je jedním ze 17. ministerstev, která tvoří španělskou vládu.

Ministerstvo školství a odborné přípravy je odborem všeobecné státní správy pověřeným návrhem a prováděním vládní politiky v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, včetně veškeré výuky ve vzdělávacím systému s výjimkou vysokoškolského vzdělávání.

Tento odbor je rovněž odpovědný za podporu spolupráce a v koordinaci s ministerstvem zahraničních věcí, Evropské unie a spolupráce i za mezinárodní vztahy v oblasti neuniverzitního vzdělávání.