Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Politické vědy a občanská nauka
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Sociální péče dále nedefinovaná
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Německo
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Ministerstvo pro vědu, výzkum a umění (MKW – Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, v němčině) zastupuje klíčové oblasti Bádenska-Württemberska. Jakožto nejvyšší státní orgán odpovídá za všechny státní univerzity, většinu neuniverzitních výzkumných institucí, vědecké knihovny a archivy, jakož i za důležité umělecké instituce v Bádensku-Württembersku.

V Bádensku-Württembersku je v současné době více než 70 státních a soukromých univerzit. Mimo univerzity se ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko nachází více než 100 výzkumných institucí, včetně 12 výzkumných institucí společnosti Max Planck, 15 institucí Fraunhofer-Gesellschaft, 13 smluvních výzkumných institucí a dvou velkých výzkumných institucí Helmholtzova sdružení. U velkého počtu těchto institucí se ministerstvo vědy podílí na institucionálním financování nebo prostřednictvím projektů.