Základní informace o organizaci

Status: Člen
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Rozšířená realita, Virtuální realita, 5G, Telekomunikace, Wi-fi, Vývoj mobilních aplikací, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Nadace Vodafone byla založena v roce 2006. Je spolufinancovaná Skupinou Vodafone (Vodafone Group) a společností Vodafone Czech Republic a.s.

Posláním Nadace Vodafone je dlouhodobě vytvářet ekosystém společenských a sociálních inovací a změn, které využívají technologie ke zkvalitňování života lidí v České republice, zlepšují veřejný prostor a strategicky propojují osoby a komunity k veřejnému prospěchu.

Těchto cílů chceme dosáhnout prostřednictvím programů, které:

  • zvyšují inovační potenciál organizací, jež usilují o společenskou a sociální změnu prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií;
  • zpřístupňují mobilní technologie lidem a komunitám, které z nich mají užitek;
  • posilují angažovanost mladých lidí v řešení naléhavých společenských problémů novým způsobem;
  • propojují byznys a neziskový sektor na poli expertního dobrovolnictví a tím zvyšují kapacity neziskového sektoru;
  • podporují osobní zapojení zaměstnanců Vodafone ČR v místních komunitách.

Související kurzy