Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Téma: Internet věcí, Big Data, Telekomunikace, Wi-fi, Vývoj webových stránek, Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Německo
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky

O organizaci

Hlavní trendy 21. století, zejména globalizace, digitalizace, demografické změny, nedávný vývoj v EU a transformace energetiky, představují pro německé podniky velké výzvy. Máme-li tyto problémy úspěšně řešit, musíme zajistit, aby naše lodě se sociálně tržním hospodářstvím utvářely do budoucnosti. Jedná se o zastřešující úkol spolkového ministerstva hospodářství a energetiky.

  • Priorita pro malé a střední podniky a začínající podniky;
  • Vytváření investic, snižování byrokracie;
  • Podpora digitalizace v rámci průmyslových společností a malých a středních podniků;
  • Rozumným navrhováním transformace energetiky;
  • Pokračování v rozvoji evropské hospodářské a měnové unie.

V konečném důsledku je trvalým cílem spolkového ministerstva hospodářství a energetiky zajistit jak konkurenceschopnost Německa, tak vysokou úroveň zaměstnanosti. Ministerstvo chce k dosažení tohoto cíle přispět využitím legislativní, správní a koordinační úlohy, kterou má v oblasti energetiky, průmyslu, inovací, hospodářské soutěže, malých a středních podniků a evropské politiky.

Politika ministerstva se řídí zásadami sociálně tržního hospodářství, které se ukázaly jako velmi úspěšné, a to zejména v době, kdy hospodářské prostředí nebylo tak příznivé. Hospodářská politika zaměřená na budoucnost spočívá ve vytváření trvalých vyhlídek na větší zaměstnanost, investice a růst v Německu.