Základní informace o organizaci

Status: Člen

O organizaci

OHK Liberec se věnuje podpoře a službám podnikatelům prostřednictvím:

  • vzdělávání zaměstnanců, podnikatelské veřejnosti (např. internetmarketing)
  • vzdělávání žáků a pedagogů (podpora podnikavosti, kompetencí pro Průmysl 4.0, atd.)
  • rozvoji podnikatelského prostředí v regionu (podpora digitalizace, spolupráce na rozvojových strategiích, podpora inovačního podnikání, zavádění nových technologií, podpora trhu práce, atd.)
  • konzultaci a poradenství