Základní informace o organizaci

Status: Partner

O organizaci

Program Oracle Academy je dostupný pro všechny vzdělávací instituce zdarma, počínaje základními školami, přes střední školy až po univerzity. Mezi hlavní benefity členství patří mimo jiné přístup k produktům Oracle, možnost profesního rozvoje pro pedagogy a přístup k výukovým materiálům tvořeným dle Evropského rámce kvalifikací (EQF). Tyto materiály mohou být použity při výuce pro rozvoj IT schopností studentů.

Cílem programu Oracle Academy je zvýšit zájem studentů a žáků o informační technologie a již v raném věku je motivovat k prohlubování svých znalostí a dovedností v oblastech programování, databázového inženýrství a Business Intelligence.

Nabízíme rychlý návod k přihlášení škol a dalších institucí do programu Oracle Academy.

OA_InstMembershipQuickGuide_CZ