Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Sdružení
Téma: Vysoce výkonná výpočetní technika
Geografický rozsah: Evropská unie
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky

O organizaci

Partnerství pro pokročilou výpočetní techniku v Evropě (PRACE) je založeno jako mezinárodní neziskové sdružení se sídlem v Bruselu.

Program PRACE sdružuje 26 členských zemí a jejich zastupující organizace, které se spojí s úsilím o vytvoření udržitelného a progresivního prostředí vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC) v Evropě. Cílem organizace je umožnit vědecké objevy s velkým dopadem a technický výzkum a vývoj napříč obory a odvětvími a poskytovat podporu podnikům a výzkumným pracovníkům v této oblasti. Kromě toho se iniciativy a projekty zahájené v rámci programu PRACE rovněž zaměřují na zlepšení celkové energetické účinnosti, pokud jde o počítačové systémy a jejich dopad na životní prostředí. 

Celoevropská superpočítačová infrastruktura nabízí přístup ke zdrojům výpočetní techniky a správy dat, jakož i řadu služeb na podporu rozvoje odborníků v této oblasti, včetně možností odborné přípravy a dalších recenzovaných materiálů.