Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Rakousko
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

V roce 2015 bylo založeno sdružení „Rakouský průmysl 4.0 – platforma pro inteligentní výrobu“. V široké alianci jsou do utváření budoucnosti výroby a práce aktivně zapojeni významní sociální, politické, hospodářské a vědecké subjekty.

Cílem je přispět k rostoucí budoucí prosperitě pro všechny obyvatele Rakouska.

Cílem je co nejlépe využít nový technologický vývoj a inovace digitalizace (průmysl 4.0) pro podniky i zaměstnance stejným způsobem a sociálně přijatelným způsobem utvářet změnu.

Sdružení stanoví činnosti s cílem:

  • zajistit dynamický rozvoj rakouského výrobního odvětví
  • podporovat výzkum, inovace a kvalifikaci
  • přispívat k vysoce kvalitnímu pracovnímu prostředí a
  • vysoká úroveň zaměstnanosti.