Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Management a správa
Obchod a administrativa jinde neklasifikované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Podnikání/průmysl
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Robotika, Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Portugalsko
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Shine 2 Europe je portugalská výzkumná a poradenská společnost, jejímž cílem je podporovat úlohu inkluzivních komunit pro všechny občany. Společnost označuje technologická, zdravá a inkluzivní řešení (SHINE) s cílem podpořit společenský růst a inkluzivitu, zapojit se do sdílení znalostí a výměny osvědčených postupů mezi zúčastněnými stranami a dalšími subjekty.

Mezi oblast činnosti patří projekty v klíčových společenských a hospodářských oblastech, jako je rovnost a začlenění, etické chování, environmentální a digitální odpovědnost a další. 

Společnost nabízí služby v šesti tematických klastrech: 

  • Inovace – pokyny pro umožnění a podporu inovací v rámci týmů, společností, oblastí odborných znalostí a dalších; 
  • Školení – tipy pro organizace a jednotlivce ohledně vytváření a předávání znalostí a přizpůsobení se měnícímu se organizačnímu chování; 
  • Budování kapacit – dovednosti a zdroje, které je třeba získat nebo udržet, aby bylo možné dosáhnout pokroku a rozvoje v osobním a profesním smyslu; 
  • Vytváření sítí – jak rozvíjet iniciativu nebo projekt budováním partnerství s podobně smýšlejícími organizacemi a lidmi; 
  • Řízení – pokyny pro nalezení a udržení nejlepšího týmu pro řízení projektu, zajištění odborných znalostí ve finančním a tematickém smyslu; 
  • Projekty a studie – poskytování tematického zpravodajství s vědeckou přesností a zapojením veřejnosti.

Mezi další oblasti odborných znalostí a výzkumu podniku patří: zdravotnictví a lékařství, digitální technologie a IT služby, veřejná politika, začleňování, digitální občanství, stáří a demografie, správa a sdílení dat a IT řešení, zdroje a nástroje.