Základní informace o organizaci

Status: Partner
Oblast vzdělávání a rozvoje: Technické vědy, výroba a stavebnictví dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Přírodní vědy, matematika a statistika dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Nevládní organizace
Veřejná instituce
Poskytovatel formálního vzdělávání a odborné přípravy
Partnerství veřejného a soukromého sektoru
Otevřená vzdělávací platforma
Zájmová skupina
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Big Data, Blockchain, Robotika, Rozšířená realita, Virtuální realita, Vysoce výkonná výpočetní technika, Strojové učení, Cloud computing, 5G, Telekomunikace, Wi-fi, Software, Vývoj mobilních aplikací, Vývoj webových stránek, Mikroelektronika, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu
Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Nejlepší IT střední škola v Praze.

O škole

Škola byla založena v roce 1949 patří mezi střední průmyslové školy s dlouholetou tradicí a v rámci pražských odborných škol zaujímá výjimečné postavení. Ke škole se hlásí mnozí absolventi i vyučující vysokých škol, kteří právě zde poznali základy svého oboru a rozhodli se v něm dále pokračovat. Výuka probíhá v budově Ječná 30, která je v blízkosti stanice metra I. P. Pavlova a Karlovo náměstí.

Dny otevřených dveří

Termíny dnů otevřených dveří jsou každý rok zveřejněny na stránce Dny otevřených dveří. Po dohodě s vedením školy je možno skupiny žáků ZŠ, případně i další návštěvy provést i v jiné dny.

Studium

Studijní obory a programy, které naše škola aktuálně nabízí, naleznete na stránce Studijní obory. Obsah výuky všech oborů je každý rok aktualizován tak, aby odpovídal potřebám firemní praxe, a je zabezpečován kvalitními, vysokoškolsky vzdělanými pedagogy, kteří jsou často zároveň držiteli mezinárodních průmyslových certifikátů.

Získané vědomosti si žáci ověřují v řadě praktických cvičení na počítačích, v laboratořích počítačových sítí, automatizační techniky, elektrotechnických měření, elektro­niky i ve školních dílnách. Rovněž mají k dispozici zdarma řadu výukových materiálů v elektronické podobě, včetně e-learningových kurzů, software od našich partnerů, apod.

Mezinárodní spolupráce

Naše škola spolupracuje s řadou partnerských zahraničních škol v rámci programů Erasmus+, nebo eTwining. Vzhledem ke kvalitě našich vzdělávacích programů je naše škola často vyhledávána zahraničnímy zájemci o inovace ve výuce a každý tak hostíme mnoho zahraničních studentů z celé evropy.

Mezinárodní certifikace v IT pro žáky

Pro naše žáky vyšších ročníků organizujeme bezplatnou účast na odborných konferencích a seminářích předních světových firem – Microsoft, Oracle Day, IBM a další. Našim žákům dále bezplatně poskytujeme vývojářský software, operační systémy a servery předních světových IT firem jako benefit našeho členství v:

  • Microsoft Academy Aliance
  • Oracle Academy, Oracle Technology Network
  • IBM Academy
  • Cisco Academy
  • Autodesk Klub

K dispozici mají naši žáci zdarma i další software např. Wolfram Mathematica. Členství v akademiích nám umožňuje zdarma našim žákům poskytovat i oficielní výukové materiály k přípravě na složení mezinárodních certifikačních zkoušek v IT. V současné době jsme všechny naše studenty 4. ročníku oboru Elektrotechnika, zaměření Elektrotechnické počítačové systémy a 3. ročníku oboru Informační technologie zařadili do mezinárodně uznávaného kurzu databázových technologií v rámci Oracle Academy s možností (zdarma) po úspěšném složení příslušných zkoušek získat mezinárodně uznávaný certifikát Oracle Academy.