Základní informace o organizaci

Status: Člen
Oblast vzdělávání a rozvoje: Vzdělávání a výchova dále nedefinované
Příprava učitelů s oborovou specializací
Přírodní vědy, matematika a statistika dále nedefinované
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Veřejná instituce
Poskytovatel formálního vzdělávání a odborné přípravy
Téma: Umělá inteligence, Kybernetická bezpečnost, Internet věcí, Big Data, Robotika, Rozšířená realita, Virtuální realita, Vysoce výkonná výpočetní technika, Strojové učení, Cloud computing, Wi-fi, Software, Vývoj mobilních aplikací, Vývoj webových stránek, Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Evropská unie
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro ICT odborníky
Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem je mladou a moderní vědeckou a vzdělávací institucí, která se zaměřuje na výzkum a výuku v různých přírodovědných oborech, matematice a informatice. Jako špičková instituce jdoucí s dobou si fakulta uvědomuje důležitost digitálních dovedností v dnešním světě, a proto je rozvoj digitálních kompetencí studentů, zaměstnanců i partnerů pro ni samozřejmostí. Toto začlenění moderních technologií do výuky i fungování fakulty je prioritou, která se odráží i v přípravě budoucích učitelů. Důraz je kladen na využívání e-technologií ve výuce matematiky, fyziky, biologie, geografie a chemie, čímž fakulta zajišťuje, že její absolventi budou připraveni na výzvy 21. století.