Základní informace o organizaci

Status: Člen
Oblast vzdělávání a rozvoje: Společenské vědy a vědy o lidském chování dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Poskytovatel formálního vzdělávání a odborné přípravy
Téma: Rozšířená realita, Virtuální realita, Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Členem DigiKoalice je Katedra sociální práce Univerzity J. E. Purkyně, jejímž cílem je zvýšit kvalitní vzdělávání prostřednictvím zapojení různých metod vzdělávání do výuky. Propojení digitálního vzdělávání a společenských věd považujeme za podstatné. Vycházíme přitom z předpokladu, že současné mladé generaci studentů je zapotřebí vzdělávání přizpůsobit jejich potřebám a potenciálu, které velmi úzce souvisejí s využíváním informačních technologií v jejich běžném životě.