Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Všeobecné programy a kvalifikace dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Poskytovatel formálního vzdělávání a odborné přípravy
Téma: Digitální dovednosti
Geografický rozsah: Spojené království
Cílová skupina: Digitální dovednosti pro pracovní sílu

O organizaci

Univerzita v Kentu byla založena v roce 1965 a je veřejnou univerzitou ve Spojeném království s mezinárodními postgraduálními centry v Belgii, Řecku, Francii a Itálii. Univerzita v Kentu podporuje ambice prostřednictvím rozmanité komunity zaměstnanců a studentů. V akademickém roce 2018/2019 měla Univerzita v Kentu více než 18000 studentů.

Univerzita v Kentu jako instituce stanovila strategii zaměřenou na tři pilíře: Vzdělávání a studentské zkušenosti, výzkum a inovace a zapojení a dopad. Cílem těchto pilířů je pomoci univerzitě splnit její strategii do roku 2025. Tato strategie navíc podporuje celkovou vizi Univerzity v Kentu, jejímž cílem je, aby jejich zaměstnanci a studenti podporovali sociální, hospodářský, kulturní, intelektuální a veřejný život způsobem, který z Univerzity v Kentu učiní přední občanskou univerzitu. Jeho cílem je rovněž mít silný evropský rozměr ve svých akademických činnostech.