Základní informace o organizaci

Status: Není členem
Oblast vzdělávání a rozvoje: Příprava učitelů bez oborové specializace
Příprava učitelů s oborovou specializací
Informační a komunikační technologie (IKT) dále nedefinované
Typ člena/příznivce: Podnikání/průmysl
Téma: Blockchain, Rozšířená realita, Virtuální realita, Cloud computing, Software, Vývoj mobilních aplikací, Vývoj webových stránek
Geografický rozsah: Německo
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání
Digitální dovednosti pro všechny

O organizaci

Vodafone Stiftung Deutschland (neboli Vodafone Foundation Germany) je nadace podporovaná mezinárodní nadací Vodafone a Vodafone Germany. Tato organizace má kanceláře jak v Düsseldorfu, tak v Berlíně. Vodafone Stiftung Deutschland sdružuje mnoho partnerů z různých oblastí: politika, věda či občanská společnost, a to za účelem provádět výzkum a pracovat na programech v oblasti digitálního vzdělávání. 

Vodafone Stiftung Deutschland má dvě významné iniciativy, které se zaměřují na studenty a učitele: Kódování zítřka, které funguje od roku 2017, a iniciativa Klickwinkel – Weite deinen digitalen Blick, která je aktivní od roku 2018.

Kódování zítřka se zaměřuje na rozvoj inovativních vzdělávacích příležitostí a zdrojů pro základní a střední školy a nabízí podporu učitelům při začleňování digitálních technologií do výuky a učení. Zdroje zahrnují: výukové jednotky, projektové dny, workshopy a prázdninové tábory, jakož i různé kurzy odborné přípravy učitelů a učební materiály. 

Cílem Klickwinkel je zlepšit schopnost mladších lidí a studentů zvládat dezinformace na internetu. 

Kromě toho je nadace Vodafone zapojena jako partner řady akcí, jejichž cílem je podporovat dovednosti potřebné pro digitalizaci, a zapojila se do několika iniciativ a partnerství s cílem bojovat proti dezinformacím.