Základní informace o organizaci

Status: Člen
Typ člena/příznivce: Poskytovatel formálního vzdělávání a odborné přípravy
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Co chceme a kam jdeme?
  • Chceme, aby naši absolventi byli vzdělaní, všestranní a aktivní jako studenti naší školy; zvídaví, samostatní a praktičtí jako budoucí mediální profesionálové a angažovaní jako odpovědní občané a spolutvůrci svých osudů nejen v rámci České republiky, ale i Evropy a globalizujícího se světa.
  • Chceme, aby se naši absolventi stali, řečeno sportovní terminologií, „mediálními univerzály“, a uměli se pohybovat napříč mediálními profesemi.
  • Chceme, aby studenti během svého studia co nejvíce používali a rozvíjeli „měkké komunikační dovednosti“, tzv. soft skills – empatii, znalost lidí, komunikativnost, sebekritičnost, schopnost se prosadit, vést tým a nadchnout ostatní pro společný cíl.
  • Chceme, aby si naši studenti vštípili podnikatelské kompetence a neustále kultivovali své zaměstnanecké chování tak, aby do svého prvního zaměstnání nastupovali nejen jako hotoví profesionálové, ale byli dlouhodobým přínosem i pro firmy samotné. Považujeme se za studijní firmu – inkubátor, která nejnovější trendy v médiích sleduje a aplikuje.
  • Rozvíjíme se jako mediální škola podnikatelského typu – co vyučujeme, to také reálně děláme.
  • Nabízíme komunitní prostor, který studenty nejen baví, ale i vzdělává, rozvíjí a podporuje jejich schopnosti v reálném mediálním světě. Společně se studenty se vzájemně inspirujeme a ovlivňujeme, jsme společenství učících se lidí.

Petr Uherka, ředitel VOŠP