Základní informace o organizaci

Status: Člen
Oblast vzdělávání a rozvoje: Osobní dovednosti a rozvoj
Pedagogika
Typ člena/příznivce: Poskytovatel formálního vzdělávání a odborné přípravy
Téma: Digitální dovednosti
Cílová skupina: Digitální dovednosti ve vzdělávání

O organizaci

Jako základní škola sloužíme především dětem, rodičům a učitelům nabídkou smysluplného vzdělávání, celistvého rozvoje a seberealizace.

Zaměřením na progresivní vzdělávací přístupy a ověřování dalších vzdělávacích inovací sloužíme dalším školám a odborné veřejnosti v oblasti školství.

Nabídkou vzdělávacích a seberozvojových akcí v rámci Akademie Vitae pak také odborné učitelské a široké veřejnosti.