Otevřená konzultace EU k odlivu mozků – proč k němu dochází a jak jej zastavit

Autor: Tiana Zignani, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 25. dubna 2022 25.04.2022

Pojmem „odliv mozků“ se rozumí emigrace kvalifikovaných osob, jejichž dovednosti neodpovídají poptávce v místě jejich původu. Součástí tohoto odlivu mozků jsou pokročilé digitální dovednosti, díky nimž se jednotlivci mohou pohybovat mezi členskými státy a zbytkem světa.

K odlivu mozků může docházet na různých úrovních, ať už na celostátní nebo regionální úrovni, a může způsobit problémy v regionech, které se potýkají s úbytkem obyvatelstva. Odliv mozků oslabuje zejména základní růstový potenciál dotčených regionů a snižuje jejich atraktivitu jakožto míst, která si zaslouží investice s vysokou přidanou hodnotou. Na vylidňování se rovněž podílí stárnutí obyvatelstva. Týká se všech regionů, ale nejvíce se dotýká těch venkovských.

Předpokládá se, že v příštím desetiletí vzroste počet obyvatel starších 65 let o více než 25 % v každém pátém regionu EU, zatímco počet obyvatel v produktivním věku se na úrovni EU sníží o 4 % a v každém pátém regionu o více než 10 %.

Evropská unie proto zahajuje iniciativu, která se zabývá tímto jevem, jeho hnacími silami a dlouhodobými důsledky pro EU a řešeními, jak jej zastavit nebo zvrátit. Byla proto otevřena konzultace pro všechny, aby se mohli vyjádřit do 21. června 2022 do půlnoci bruselského času

© Monkey Business – stock.adobe.com