Otevřená výzva pro odborníky na boj proti dezinformacím a na podporu digitální gramotnosti

Autor: Ieva Spudyte, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 8. června 2021 08.06.2021

Digitální gramotnost a boj proti dezinformacím nebyly nikdy důležitější, což vyžaduje zvýšené úsilí v celé společnosti o řešení těchto otázek. Vzdělávání a odborná příprava hrají klíčovou úlohu při rozvoji požadovaných kompetencí od raného věku a po celý život.

Je rovněž nezbytné, aby postupy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy odrážely a zahajovaly otevřené rozhovory o jevech, včetně algoritmů, „informačních bublin“ a „technických komor“, které mohou představovat konkrétní problémy v digitální sféře. 

Učitelům a pedagogům je třeba dále podporovat pokyny a příklady osvědčených postupů týkajících se toho, jak reagovat na problém dezinformací a podporovat digitální gramotnost.  

V zájmu řešení těchto výzev hledá Evropská komise odborníky, kteří se zapojí do skupiny pro boj proti dezinformacím a podporu digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy. Hlavním úkolem bude pomáhat Evropské komisi – GŘ EAC a GŘ CNECT – při přípravě společných pokynů pro učitele a pedagogy v oblasti boje proti dezinformacím a podpory digitální gramotnosti prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy (opatření č. 7 akčního plánu digitálního vzdělávání 2021–2027). 

Členové skupiny budou podporovat spolupráci a výměnu informací, odborných znalostí a osvědčených postupů týkajících se těchto témat mezi Komisí a příslušnými zúčastněnými stranami. Budou rovněž pomáhat Komisi při určování toho, jak mohou vzdělávání a odborná příprava nejlépe podpořit digitální gramotnost a posílit kritické myšlení a spolupráci s informacemi online. 

Uzávěrka pro podání přihlášek je 29. června 2021.

© Evropská unie, 1995–2021

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.