Pakt pro dovednosti: nové partnerství v kulturních a tvůrčích odvětvích

Autor: Niamh Thornton, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 12. května 2022 12.05.2022

S podporou Evropské komise bylo 28. dubna 2022 založeno rozsáhlé partnerství pro rozvoj dovedností v kulturních a kreativních odvětvích, které vytvořilo model pro rozvoj dovedností v Evropě s cílem spojit zdroje a podílet se na iniciativách rozšiřování kvalifikace a rekvalifikace v kulturních a kreativních odvětvích.

Partnerství umožní podpořit vzdělávací příležitosti a školení “na pracovišti”, aby se potenciál tohoto odvětví zvýšil a odborníci získali potřebné dovednosti. Zúčastnění partneři, kteří se zaměřují na digitální, ekologické, podnikatelské a technické dovednosti, jakož i na umění a řemesla, se dohodli na závazcích a ukazatelích, které mají zvýšit inteligenci v oblasti dovedností, nových vzdělávacích programů a počtu vyškolených osob. Partneři budou například podporovat společné uznávání vzdělávacích programů v zemích EU.

Partnerství bude šířit a rozvíjet pomoc, která je v současné době v tomto odvětví k dispozici pro rekvalifikaci a zvyšování kvalifikace, a to i prostřednictvím finančních zdrojů EU a programu Kreativní Evropa

Toto partnerství mezi evropskými zastřešujícími sdruženími, sítěmi, odvětvovými sdruženími, poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy a odbory vychází z Paktu pro dovednosti, který je jednou ze stěžejních iniciativ Evropské agendy dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost.

© Art_Photo – stock.adobe.com

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.