Plány EU pro oživení a odolnost: směrem k ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropě

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 23. září 2021 23.09.2021

Dne 27. května 2020 navrhla Evropská komise v reakci na bezprecedentní krizi způsobenou koronavirem dočasný nástroj na podporu oživení NextGenerationEU a cílené navýšení dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021–2027. Nástroj pro oživení a odolnost, který je ústředním prvkem nástroje NextGenerationEU, poskytne členským státům EU 723,8 miliardy eur (půjčky i granty) na podporu reforem a investic zemí EU.

Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa nabízí analýzu národních plánů pro oživení a odolnost a hlavních opatření členských států EU v oblasti digitálních dovedností ve zvláštním oddíle.   

Jak to udělat správným směrem: zajistit, aby členské státy EU byly připraveny na digitální věk 

Facilita na podporu oživení a odolnosti vstoupila v platnost dne 19. února 2021. V úzkém souladu s prioritami Komise pro nadcházející roky bude do roku 2026 financovat reformy a investice v zemích EU. Každý členský stát EU vypracuje národní plán pro oživení a odolnost, v němž popisuje reformy a veřejné investiční projekty, které plánuje provést s podporou Nástroje pro oživení a odolnost. Přístup k financování je podmíněn zaškrtnutím konkrétních políček: jako je vyčlenění alespoň 37 % rozpočtu plánu na investice v oblasti klimatu a zajištění alespoň 20 % investic na podporu digitálních cílů (včetně digitálních dovedností).

Rozdělení rozpočtu plánu pro oživení a odolnost. Zdroje: Evropská komise.

Země EU měly oficiálně předložit své plány pro oživení a odolnost „zpravidla“ do 30. dubna 2021, nejedná se však o „skutečnou“ lhůtu. Toto datum slouží jako vodítko a Komise uvedla, že plány členských států EU uvítá do poloviny roku 2022. Každý plán je poté po předložení posouzen na základě několika kritérií a před tím, než bude předložen Evropské radě, převeden do právně závazných aktů. K tomu musí dojít do dvou měsíců od data předložení návrhu Komise a Rada má další 4 týdny na to, aby návrh Komise přijala a schválila. Schválení Radou otevírá cestu k vyplacení 13 % předběžného financování. 

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.