Plány obnovy a odolnosti EU: na cestě k ekologičtější, digitálnější a odolnější Evropě

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 23. září 2021 23.09.2021

V reakci na bezprecedentní krizi způsobenou koronavirem navrhla Evropská komise 27. května 2020 dočasné ozdravné opatření NextGenerationEU a cílené posílení dlouhodobého rozpočtu EU na období 2021-2027. Jádrem NextGenerationEU je fond pro obnovu a zvýšení odolnosti, který členským státům EU poskytne 723,8 miliardy eur (půjčky i granty) na financování reforem a investic.

Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa nabízí ve speciální sekci analýzu národních plánů pro obnovu a odolnost hlavních opatření členských států EU v oblasti digitálních dovedností.

Jak na to: Jak dosáhnout toho, aby členské státy EU byly připraveny na digitální věk? 

Mechanismus pro obnovu a posílení odolnosti vstoupil v platnost 19. února 2021. Je úzce spjat s prioritami Komise pro nadcházející roky a bude financovat reformy a investice v zemích EU až do roku 2026. Každý členský stát EU vypracuje národní plán obnovy a odolnosti, v němž popíše reformy a veřejné investiční projekty, které plánuje realizovat s podporou RRF. Přístup k financování je podmíněn splněním určitých podmínek: například vyčleněním nejméně 37 % rozpočtu plánu na investice do klimatu a tím, že nejméně 20 % investic bude podporovat digitální cíle (včetně digitálních dovedností).

Rozdělení rozpočtu plánu pro oživení a odolnost. Zdroje: Evropská komise.

Země EU by měly oficiálně předložit své plány obnovy a odolnosti “zpravidla” do 30. dubna 2021, což však není “skutečný” termín. Toto datum slouží jako orientační a Komise uvedla, že plány členských států EU uvítá do poloviny roku 2022. Po předložení je každý plán posouzen na základě několika kritérií a převeden do podoby právně závazných dokumentů, načež je předložen Evropské radě. To se musí stát do dvou měsíců od data předložení – a Rada má další čtyři týdny na to, aby návrh Komise přijala – a schválila. Schválení Radou otevírá cestu k vyplacení 13 % předběžného financování.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.