Platforma Kohesio byla spuštěna! Více než 1,5 milionu projektů financovaných EU je nyní zpřístupněno na nové veřejné platformě

Autor: Niamh Thornton, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 23. března 2022 23.03.2022

Dne 17. března 2022, na začátku 8. fóra o soudržnosti, spustila Evropská komise online platformu Kohesio, která shromažďuje veškeré informace o více než 1,5 milionu projektů ve 27 členských státech, které jsou od roku 2014 financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu (ESF). Tato komplexní platforma projektových údajů byla poprvé vytvořena, je široce přístupná a bude k dispozici ve všech jazycích EU.

Komisařka pro soudržnost a reformy Eliza Ferreira na úvodu uvedla: „Politika soudržnosti je ještě otevřenější a transparentnější. S několika kliknutími může kdokoli přesně zjistit, jak EU investuje do našich regionů a měst na podporu konvergence a hospodářské, sociální a územní soudržnosti,“ uvedl komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmidt: „Fondy EU mohou být skutečným přínosem pro všechny v EU, a zejména pro ty, kteří naši podporu nejvíce potřebují.“

Návštěvníci platformy Kohesio naleznou informace o všech projektech financovaných EU, které se zaměřují na digitální dovednosti a kompetence ve všech členských státech. Každý projekt uvedený na platformě obsahuje údaje o konkrétních podrobnostech projektu, včetně jeho vedení, informací o financování, tématu a oblasti intervence projektu a jeho příjemce. Projekty lze prozkoumat prostřednictvím různých témat na platformě nebo prostřednictvím mapového nástroje, který zobrazuje každou zemi EU, nejvzdálenější regiony a projekty, které v každé z nich probíhají. Prostřednictvím témat „Vzdělávání a odborná příprava“ a „Sociální začleňování“ mohou návštěvníci nalézt relevantní informace o projektech v oblasti digitálních dovedností a zvyšování kvalifikace/rekvalifikace. 

Evropská komise bude i nadále rozvíjet platformu Kohesio, která bude zahrnovat projekty z nového programového období 2021–2027. V nadcházejících měsících bude platforma k dispozici ve všech jazycích EU.   

©Evropská komise 2022, audiovizuální služba

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.