Platforma Kohesio byla spuštěna! Více než 1,5 milionu projektů financovaných EU je přístupných na nové veřejné platformě

Autor: Niamh Thornton, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 23. března 2022 23.03.2022

Dne 17. března 2022, na začátku 8. fóra o soudržnosti, představila Evropská komise online platformu Kohesio, která shromažďuje veškeré informace o více než 1,5 milionu projektů ve 27 členských státech, které jsou od roku 2014 financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu (ESF). Poprvé byla vytvořena takto komplexní platforma údajů o projektech, je široce přístupná a bude k dispozici ve všech jazycích EU.

Komisařka pro soudržnost a reformy Eliza Ferreira při příležitosti zahájení kampaně uvedla: “Díky Kohesiu se politika soudržnosti stává otevřenější a transparentnější. Stačí několik kliknutí a každý může přesně zjistit, jak EU investuje do našich regionů a měst, aby rozvíjela vzájemné sbližování a hospodářskou, sociální a územní soudržnost.” Komisař pro zaměstnanost a sociální práva Nicolas Schmidt řekl: “Fondy EU mohou přinést skutečnou změnu pro všechny v EU, a zejména pro ty, kteří naši podporu potřebují nejvíce.”.

Návštěvníci platformy Kohesio najdou informace o všech projektech financovaných EU zaměřených na digitální dovednosti a kompetence ve všech členských státech. Každý projekt uvedený na platformě obsahuje údaje o konkrétních detailech projektu, včetně vedoucího projektu, informací o jeho financování, tématu a oblasti intervence projektu a jeho příjemci. Projekty lze prozkoumat prostřednictvím různých témat na platformě nebo prostřednictvím mapového nástroje, který zobrazuje každou zemi EU, nejvzdálenější regiony a projekty probíhající v každém z nich. Prostřednictvím témat “Vzdělávání a odborná příprava” a “Sociální začleňování” mohou návštěvníci najít relevantní informace o projektech v oblasti digitálních dovedností a zvyšování kvalifikace/rekvalifikace.

Evropská komise bude pokračovat v rozvoji platformy Kohesio tak, aby zahrnovala projekty z nového programového období 2021-2027. V příštích měsících bude platforma dostupná ve všech jazycích EU.  

©Evropská komise 2022, audiovizuální služba

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.