Podělte se o svůj názor: Komise zahajuje cílenou konzultaci o digitálním kompasu 2030

Autor: Galina Misheva, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 15. července 2021 15.07.2021

Dne 9. března 2021 zveřejnila Evropská komise sdělení o digitálním kompasu 2030. Thierry Breton, komisař pro vnitřní trh, a Margrethe Vestagerová, výkonná místopředsedkyně pro Evropu připravenou na digitální věk, představili vizi na vysoké úrovni pro budoucnost Evropy do roku 2030, která nastiňuje cestu k digitální dekádě a navazuje na evropskou digitální strategii 2020. 

Směrem k digitální Evropě, která staví lidi na první místo

Tato vize se soustřeďuje kolem čtyř základních bodů: obyvatelstvo s digitálními dovednostmi a vysoce kvalifikovaní odborníci v digitální oblasti; vysoce kvalitní, bezpečné a udržitelné digitální infrastruktury; digitální transformace podniků; a digitalizace veřejných služeb. Každý základní bod stanoví konkrétní milníky a klíčový cíl úspěchu, jehož cílem je umožnit digitálně svrchovanou Evropu, která provádí politiky zaměřené na člověka, posiluje postavení lidí a podniků a stanoví směr k větší prosperitě digitální budoucnosti do roku 2030. Vzhledem k dopadu krize COVID-19 v celé Evropě a v celosvětovém měřítku musí tato budoucnost rovněž řešit stávající slabiny, snížit závislost a zefektivnit investice. 

Čtyři základní body Digitálního kompasu. Zdroje: Evropská komise.

Digitální kompetence a pokročilé digitální dovednosti přizpůsobené měnící se povaze trhu práce jsou dvěma klíčovými stavebními kameny této společné evropské budoucnosti: do roku 2030 by 80 % Evropanů mělo mít základní digitální dovednosti. Evropská komise si rovněž přeje, aby bylo v odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) zaměstnáno 20 milionů odborníků a aby bylo možné diverzifikovat rezervoár talentů. Digitální kompas převádí cíle těchto cílů a dalších základních bodů do konkrétních cílů a nástrojů a stanoví lhůtu do roku 2030. 

Jak bude digitální kompas fungovat v praxi? 

Cílem Komise je umožnit digitální dekádu souborem konkrétních nástrojů, včetně: 

Aby se zajistilo, že se digitální ambice promítnou do konkrétních podmínek a evropští občané a podniky budou připraveni na další krok budoucnosti Evropy, připravuje Komise návrh politického programu a předkládá soudržný operační přístup. 

Jak se mohu podělit o své názory na digitální kompas? 

Dne 22. června 2021 zahájila Evropská komise konzultaci a diskusní fórum s cílem připravit politický program pro digitální dekádu, který vychází ze sdělení o digitálních cílech pro rok 2030. Nyní vyzývá zúčastněné strany a zainteresované občany, aby se vyjádřili k provádění programu a pomohli utvářet politiku Digitálního kompasu.

Cílem Komise je získat zpětnou vazbu ohledně urychlení digitální transformace, dosažení digitálních cílů do roku 2030, zajištění koordinovaných a rychlých opatření, určení možností politiky na podporu cílů a provádění projektů pro více zemí na podporu investic.  

K účasti jsou vybízeni zástupci z celého soukromého a veřejného sektoru, včetně začínajících podniků, malých a středních podniků, výzkumných pracovníků, orgánů veřejné správy a regionálních orgánů, organizací a společností. Do konzultace se mohou zapojit i občané, kteří mají zájem, a sdílet své názory na další postup, pokud jde o digitální budoucnost Evropy. Mohou se podělit o cenné zkušenosti a poznatky o digitální transformaci tím, že budou odpovídat na průzkum za část svého zájmu a připojí se k on-line diskusím o digitálním kompasu.

Chcete-li se podělit o své názory na to, jak můžete (nebo vaše organizace) přispět k dosažení cílů digitální dekády, můžete se rovněž zapojit do diskuse v komunitě platformy pro digitální dovednosti a pracovní místa. 

Autorská práva: Evropská komise – Audiovizuální služba, Evropská unie 2021.

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz.