Pokyny pro etické využívání umělé inteligence ve výuce a učení

Autor: Federica Tondo, Platforma pro digitální dovednosti a pracovní místa Publikováno: 15. listopadu 2022 15.11.2022

Systémy umělé inteligence se staly běžnou součástí našeho každodenního života. Je velmi důležité mít větší povědomí o jejich dopadech na svět kolem nás, zejména pokud jde o vzdělávání a odbornou přípravu, s tím, jak se neustále mění.

Základní znalosti umělé inteligence a využívání dat jsou nezbytné k tomu, aby pedagogové a studenti mohli pozitivně, kriticky a eticky komunikovat s touto technologií a plně naplnit svůj slib vzhledem k rychlému nárůstu jejího využívání.

V této souvislosti vydala Evropská komise 25. října soubor etických pokynů pro pedagogy týkající se využívání umělé inteligence a dat ve vzdělávání. Tyto pokyny jsou opatřením akčního plánu digitálního vzdělávání na období 2021–2027.

Odstraňují běžné a všudypřítomné mylné představy o umělé inteligenci, které by mohly lidi uvádět v omyl a vzbuzovat obavy ohledně jejího uplatňování, zejména ve vzdělávání.

Učitelé, kteří mají jen malé nebo žádné odborné znalosti s digitálním vzděláváním, však mohou využít doporučení, která jsou zaměřena na základní a středoškolské pedagogy.

Pedagogům a vedoucím pracovníkům škol jsou poskytovány praktické pokyny ohledně toho, jak účinně začlenit využívání umělé inteligence a dat do školních osnov a zároveň řešit etické aspekty a potřeby, které jsou základem těchto pokynů.

Pokyny rovněž nabízejí návrhy způsobů, jak zvýšit informovanost a zapojit komunitu do diskuse o rozvoji dovedností pro etické využívání umělé inteligence a dat mezi učiteli a pedagogy.

Podívejte se na informační přehled a infografiku.

© Evropská komise

⚠ Disclaimer: Text byl automaticky přeložen z evropské platformy Digital Skills and Jobs. Pokud jste v textu našli chyby, obraťte se, prosím, na digikoalice@npi.cz