Pozvánka na debatu: „Krok do budoucnosti: Umělá inteligence ve vzdělávání a kariéře“

Autor: Eliška Marinská Publikováno: 9. května 2024 09.05.2024

Pozvánka na debatu: „Krok do budoucnosti: Umělá inteligence ve vzdělávání a kariéře“ Studentský spolek Zvol si info pořádá 9.5. debatu v kině Art, kde hlavním tématem bude rozvoj umělé inteligence (AI), a jak se promítá nejen do našeho studentského života, ale také do kariéry.

„Umělá inteligence zásadně mění krajinu vzdělávání a nabízí nové metody a přístupy ke vzdělávání, které mohou personalizovat učení a zpřístupnit vzdělávací obsah širšímu spektru studentů nezávisle na jejich geografické poloze nebo socioekonomickém statusu. Ve světě, kde technologie rapidně postupuje, je klíčové, aby se jedinci naučili nejen jak s AI technologiemi pracovat, ale také jak je bezpečně, eticky a efektivně využívat,“ shrnuje výběr tématu předsedkyně spolku Zvol si info Veronika Batelková.

Hosté debaty budou Sara Polak, popularizátorka umělé inteligence, vědkyně a antropoložka a Radim Chalupník, specialista v oblasti digitálního vzdělávání a umělé inteligence. Spolu s odborníky se můžete během diskuze seznámit s tématy propojenými s umělou inteligencí, včetně budoucnosti práce, vzdělávacích výzev a příležitostí, které AI nabízí. Zároveň se hosté zaměří i na negativní aspekty a možné hrozby AI.

„Naši hosté byli vybráni na základě jejich odborných znalostí a zkušeností v průmyslu, akademické sféře a ve veřejném sektoru, aby společně tvořili vyvážený panel, který umožní účastníkům získat komplexní přehled o výzvách a příležitostech spojených s umělou inteligencí. Díky této rozmanitosti mohou účastníci očekávat živé diskuse a nové vhledy, které podpoří jejich pochopení a zájem o AI a jeho aplikace ve vzdělávání i dalších oblastech,“ říká o výběru hostů předsedkyně spolku Zvol si info Veronika Batelková.

Batelková dále doplňuje, že vzdělávání v oblasti umělé inteligence také pomáhá studentům rozvíjet kritické a analytické myšlení, které jsou nezbytné pro orientaci v moderním digitálním světě a pro zajištění, že jsou schopni rozpoznávat a řešit etické dilema spojená s AI.

Přijďte získat nové perspektivy, rozšířit své znalosti a zapojte se do dialogu, o tom, jak umělá inteligence formuje naše životy a co to znamená pro budoucnost. Vstupenky na debatu jsou dostupné přes platební portál Kino Art na odkaze: https://www.kinoart.cz/cs/program/krok-do-budoucnosti-debata-o-umele-inteligenci-ve-vzdelavani-a-kariere/2024/05/09/1700

Spolek Zvol si info se specializuje na mediální a informační gramotnost a jeho hlavní aktivitou jsou mediální workshopy pro studenty, pedagogy, seniory i širokou veřejnost. Akce vznikla za podpory FSS MUNI.