Pracovní list – Hodnocení roku

Autor: DigiKoalice/CodeWeek Publikováno: 2. ledna 2024 02.01.2024

Na začátek roku pro vás máme nový pracovní list!

Proč je důležité s žáky hodnotit uplynulý rok?

Hodnocení umožňuje žákům zpětnou vazbu na jejich práci, úsilí a dosažené výsledky. Pomáhá jim lépe pochopit, co dělají dobře, a kde se mohou ještě zlepšit. Když jsou oceněni za své úspěchy, může to být motivační pro jejich další úsilí a rozvoj. Stejně tak, když jsou vedeni k pochopení svých chyb a slabých stránek, mohou se zaměřit na jejich zlepšení v budoucnosti. Hodnocení poskytuje příležitost k plánování. Žáci mohou identifikovat oblasti, ve kterých chtějí dosáhnout zlepšení, a stanovit si cíle pro další období. Schopnost sebehodnocení a sebereflexe jsou důležité dovednosti pro život. Hodnocení uplynulého roku může žáky naučit, jak realisticky zhodnotit svůj vlastní pokrok. Hodnocení poskytuje příležitost k diskuzi mezi žáky, rodiči a učiteli o dosažených výsledcích, postupech a cílech.

Máte nějaké dotazy k letošnímu CodeWeeku? Napište nám na codeweek@npi.cz.

Zajímají vás spíše aktivity kolem DigiKoalice a případné členství na naší platformě? Napište nám na digikoalice@npi.cz.

Codeweek:

https://codeweek.eu/
https://codeweek.eu/training
https://codeweek.eu/podcasts
https://digikoalice.cz/vyukove-balicky-k-programovani-pro-zaky-zs-pro-offline-i-online/
https://digikoalice.cz/jak-se-zapojit-codeweek/